Referenční stavby

Solární ohřev TUV


Sedlová střecha

Uhelná
vakuový kolektor – 30 trubic je umístěný na střeše se sklonem 45°, solární potrubí je vedeno do technické místnosti. Pro akumulaci tepla byla zvolena multifunkční akumulační nádoba ELEKTROMET MULTI objemu 400 litrů - nádoba je osazená solárním výměníkem a 120-ti litrovým boilerem. Nádoba umožňuje připojení, mimo topný okruh, několika dalších externích zdrojů, v našem případě automatického kotle.

Uhelná.jpg Uhelná.jpgUhelná.jpg

Olomouc

dva kolektory – 30 a 20 trubic jsou umístěné na východní a západní straně střechy, solární vedení prochází vnitřními prostory domu do technické místnosti, ve které je 300 litrová akumulační nádoba se dvěma výměníky. Horní výměník je napojen v tzv. krátkém okruhu na plynový kotel, který na základě samostatného měření dohřívá vodu na požadovanou teplotu. Dvouokruhová řídící jednotka přijímá signály z každého kolektoru samostatně.

Sedlová střecha Sedlová střecha Sedlová střecha
Sedlová střecha Sedlová střecha Sedlová střecha


Vratimov

Základem nově instalovaného systému vytápění a ohřevu teplé vody je multifunkční akumulační nádoba INOX o objemu 750 litrů. Nádoba je osazená solárním výměníkem a nerezovým výměníkem pro ohřev vody. Na akumulační nádobu je napojeno několik externích zdrojů ohřevu - automatický kotel na pevná paliva 25 kW - kotel splňuje emisní normu EURO 3 a byla na něj poskytnuta dotace v rámci společného programu Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje. Dalším zdrojem je tepelné čerpadlo vzduch/voda 18 kW, stávající plynový kotel a sestava vakuových kolektorů - 4 x 30 trubic.

pict0127.jpg pict01.jpg pict0142.jpg pict0124.jpg

Sedlnice
Solární vakuové kolektory – 4 x 30 trubic jsou umístěné na střeše se sklonem 43°, solární vedení prochází přes základy domu do sklepa , kde je připojeno k multifunkční nádobě ELEKTROMET MULTI o objemu 400 litrů. Akumulační nádoba obsahuje solární výměník, vnořený 120-ti litrový boiler a umožňuje připojení dalších externích zdrojů ohřevu. Mimo ohřev vody solární systém ohřívá akumulační nádoby pro vytápění domu. Tyto nádoby mají objem cca 9 000 litrů vody.

sedlnice1.jpg sedlnice2.jpg sedlnice3.jpg


Rovná střecha

Ostrava
sestava 4 kolektorů po dvaceti trubicích slouží pro přípravu teplé užitkové vody a pro ohřev bazénu. Po nahřátí akumulační nádoby na požadovanou teplotu jsou tepelné přebytky odváděny přes horní výměník do okruhu ohřevu bazénu. Systém kotvení na rovné střeše je proveden ukotvením konstrukce kolektoru k betonovým patkám, které jsou podloženy tvrzeným polystyrénem.

Rovná střecha Rovná střecha Rovná střecha

Rohatec-Kolonie(okr. Hodonín)

v domě je více jak 15 let nainstalována sestava solárního ohřevu teplé vody s prvními trubicovými kolektory a multifunkční 500-ti litrovou nádobou. Sestava byla doplněna další akumulační nádobu o objemu 200 litrů a 30-ti trubicovým kolektorem pro přitápění do nízkoteplotního radiátoru. Přebytky jsou odváděny do stávající multifunkční akumulační nádoby přes horní výměník 200 litrové AKU nádoby. Již po několika dnech provozu nového solárního systému vyplynulo srovnávacím měřením, že dnešní vakuové kolektory jsou mnohem více účinné, když nově přidaný trubicový kolektor dosahoval ve stejné době teploty o 17°C vyšší, než 15 let staré kolektory.

pict0146.jpg hod_6.jpg pict0164.jpg pict0144.jpg


Střechy do 30°

Branná (Bruntál)
sériově spojené dva kolektory – 30 a 20 trubic – které jsou speciálním kotvicím systémem pro plechové střechy uchyceny a přizvednuty do úhlu 48°. Solární potrubí prochází vnitřními prostory domu do kotelny, kde je napojeno na solární akumulační nádobu ELEKTROMET se dvěma výměníky. Horní výměník bude připojen ke kotli na pevná paliva. Okruh teplé vody ze solární akumulace je napojen jednak samostatně – pro letní období, tak i jako předehřev pro druhý, kombinovaný boiler – pro zimní období.

Střechy do 30 stupňů Střechy do 30 stupňů Střechy do 30 stupňů


Ostatní

Novostavba - Ostrava-Radvanice

Solární ohřev teplé vody - sestava ELMET FAMILY T - s možností připojení externího zdroje ohřevu. Sestava je určena pro mladou rodinu a obsahuje vakuový kolektor WESTECH s 22 trubicemi a 200 litrovou solární trivalentní akumulační nádobu ELEKTROMET.

Novostavba Ostrava Novostavba Ostrava Novostavba Ostrava

Čeladná

Ostatní Ostatní Ostatní

Orlová (ohřev TUV + ohřev bazénu)

Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní

Penzión - Písečná

V nově otevřeném penziónu byl instalován solární ohřev teplé vody, který zajistí teplou vodu pro pokoje hostů a také pro kuchyňský a restaurační provoz. Základem solárního systému jsou dvě multifunkční akumulační nádoby INOX o celkovém objemu 1500 litrů, které ohřívá solární systém a automatický kotel na pevná paliva EKO-KWPns o výkonu 50kW, který splňuje emisní třidu EURO 3 dle ČSN EN 303-5. Solární sestavu tvoří 5ks 30-ti trubicových vakuových kolektorů.

penzion_pisecna_1.jpg pict0112.jpgkotel_pisecna.jpgpict0113.jpg pict0114.jpg


Solární ohřev TUV + přítápění

Velké Losiny (Bruntál)
V sestavě byly použity dva trivalentní boilery 200 a 300 litrů:

  • boiler 300 litrů je v zimě provozován jen pro příhřev do podlahového topení a to v nízkých teplotách - tzn. že i při zatažené obloze, kdy kolektory vyrábějí teplo v rozmezí 30-40°C, jsme schopni solární systém provozovat a teplo dodávat do podlahového vytápění. Odběr tepla je přes horní výměník (trivalenci)
  • boiler 200 litrů je v zimě dohříván mimo solární systém i kotlem na pevná paliva, který samozřejmě ve velmi nepříznivých podmínkách vytápí i podlahový systém topení.

TUV a vytapeni bruntal TUV a vytapeni bruntal TUV a vytapeni bruntal TUV a vytapeni bruntal

V létě po přeprogramování jsou k dispozici dva boilery TUV - celkem 500 litrů, takže je k dispozici dostatečné množství vody pro odvádění tepla ze soustavy 60ti trubic.


Solární ohřev TUV + Tepelné čerpadlo

Stará Ves nad Ondřejnicí - Referenční dům
Ohřev teplé užitkové vody zajišťují dva dvaceti trubicové kolektory, které jsou solárním potrubím napojeny na solární trivalentní akumulační nádobu o objemu 300 litrů. Pro období s nižším slunečním svitem, dohřívá teplou vodu tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 13,5 kW. V systému vytápění domu je zapojen ekvitermní systém řízení teploty - Siemens, který reguluje teplotu v akumulační nádobě, proto dohřev teplé vody z tepelného čerpadly je řešen přímým napojením na horní výměník solární akumulační nádoby.

Solární ohřev TUV + Tepelné čerpadlo (referenční dům) Solární ohřev TUV + Tepelné čerpadlo (referenční dům) Solární ohřev TUV + Tepelné čerpadlo (referenční dům) Solární ohřev TUV + Tepelné čerpadlo (referenční dům) Solární ohřev TUV + Tepelné čerpadlo (referenční dům)


Průmyslové objekty

Ohřev TUV pro zaměstnance - Javorník

Na stávající plynový ohřev teplé vody byla připojena sestava solární, která je dimenzována pro 80 osob. Navržené řešení:2x solární akumulační nádoby o celkovém objemu 1000 litrů - propojeny do série, 4 ks 30-ti trubicových kolektorů HEAT PIPE, dvouokruhová řídící jednotka, která nabíjí prioritně nádobu č. 1 a po dosažení nastavené teploty nahřívá druhou nádobu. Solární potrubí bylo použito o průměru DN 20, čerpadlová skupina SOLAVENTEC II od firmy Meibes. Celou sestavu řídí solární jednotka SR618C6.

Průmyslové objekty-Javorník Průmyslové objekty-Javorník Průmyslové objekty-Javorník Průmyslové objekty-Javorník


Automatické kotle

Rekonstrukce kotelny rodinného domu - Albrechtice

Jako hlavní zdroj vytápění a ohřevu teplé užitkové vody byl použit automatický kotel na 7 druhů paliv - ELEKTROMET EKO-KWP MULTI s výkonem 25 kW, na který je připojen ležatý kombinovaný boiler o objemu 140 litrů, osazený elektrickou spirálou. Automatický kotel splňuje emisní třidu EURO 3 dle ČSN EN 303-5 a byla na něj poskytnuta dotace v rámci společného programu Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje.

pict0130.jpg pict0131.jpg pict0143.jpg

Automatický kotel - Pražmo

V rámci dotačního programu v Moravskoslezském kraji byla provedena výměna starého kotle s ručním přikládáním za automatický kotel na 7 druhů paliv ELEKTROMET EKO KWP MULTI s výkonem 25 kW. Tento kotel splňuje emisní třidu EURO 3 dle ČSN EN 303-5. Mimo napojení na topnou soustavu byla provedena příprava pro napojení solární akumulační nádoby - realizace jaro 2013.

puv_kotel.jpg pict0219.jpg pict0215.jpg pict0214.jpg

Tepelná čerpadla

Ostrava

Tepelné čerpadlo o výkonu 12 kW nahradilo v nízkoenergetickém domě elektrokotel. Pro akumulaci topné vody byla zvolena 400 litrová multifunkční akumulační nádoba, ve které je vnořený 120-ti litrový boiler na teplou vodu. V celém domě je podlahové vytápění.

pict0248.jpg mult400i.jpg pict0095.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
» Související

Aktuality

25multi_1

Ukončení 3. kola dotací.....

Dne 29. 4. 2013 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostření na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji........V současné době probíhají jednání mezi Moravskoslezským krajem a Ministerstvem životního prostředí o podmínkách vyhlášení další, již 4. výzvy, která by měla navázat na výzvy právě ukončené", řekl náměstek hejtmana kraje, Mgr. Daniel Havlík.<
29. 04. 2013

CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuMapa stránek · © 2012 - 2019 Solární systémy · Počet návštěv: 116987 (14998)